telegram

Що таке інтегроване навчання?

Суть інтегрованого навчання в тому, що окремі предмети пов’язані, а розділи тісно поєднані. В учнів формується цілісне уявлення про світ. Це умова створення оптимальних умов для розвитку. Пізнавальна діяльність більш ефективна та осмислена. Діти менше стомлюються. Інтегроване навчання ґрунтується на комплексному підході. Чіткі межі  між різними предметами стираються і вони постають як організована система.

За словником української мови, інтеграція — це об’єднування чого-небудь у єдине ціле.  Н. С. Антонов вважає, що інтеграція — це взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, що проявляється через єдність з протилежним йому процесом диференціації, тобто розмежування.

“Процес пристосування й об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності” (Ю. М. Калягін, О. Л. Алексенко).

Фактично, коли взаємодіють дві системи чи більше, то властивості змінюються, тому виникає нова.

  • Перший рівень дидактичної інтеграції здійснюються у формі міжпредметних зв’язків. У педагогіці маємо на увазі міжнаукові. На думку А. Коломієць, це умова гармонійного виховання та розвивального навчання, принцип навчання. 
  • Другий рівень дидактичної інтеграції — синтез наук на основі певної базової дисципліни. В межах одного предмета взаємодіють різні теорії.
  • На третьому рівні виникає цілісна інтегративної системи.

Інтегроване навчання у школі

У школі найбільш поширені інтегровані курси в початкових класах. Надалі елементи інтеграції теж обов’язкові, хоча й менше виражені.

Найпростіше зреалізувати такий підхід, якщо один вчитель веде в класі декілька предметів, тоді можна проводити паралелі та об’єднувати уроки в єдиний комплекс.

Маємо на увазі не просто поєднання без налагодження взаємозв’язків, коли усе зліплюють в одну “кашу з грудочками”, а дитина потім не може збагнути, що ж взагалі вона вивчає. Кожен компонент системи впливає на інші, відбувається процес взаємозбагачення. Це вже “нова страва”, у якій усі компоненти на місцях. Пазли складають нову картину, у дітей виникають чіткіші уявлення про світ. Навички доводиться розвивати з різних дисциплін.

В ідеалі інтегроване навчання повинно пов’язувати усі предмети й бути наскрізним. З цією метою навіть об’єднують предмети, які раніше вивчали роздільно. Наприклад, живопис та музика стають частинами інтегрованого курсу, з якого діти вивчають особливості усіх видів мистецтв. Чітко можна простежити зв’язок з літературою. Та хоча б у вивченні окремих стилів та жанрів. Яка ж література без мови?

Ось такий приклад: вода як хімічна речовина Н2O. На землі вода існує в трьох агрегатних станах: твердому (лід), рідкому (вода) і газоподібному (водяна пара). Це вже фізика. 

Загальний нормальний показник обсягу води в тілі здорової людини 60 чи 65 %. Зрозуміло, що не просто води, а певних рідин. Анатомія як розділ біології.

Океани займають більшу частину поверхні Землі. Географія.

Якщо у школі є можливість пов’язувати усі ці факти в процесі засвоєння нової інформації, то хіба ж розуміння поняття “вода” не буде більш ґрунтовним?

Інтегроване навчання, ОНЛАЙН ШКОЛА 977

Критичне мислення

На сьогодні особливо важливим є критичне мислення. Діти наслідують тренди, дивляться популярні шоу, не роздумуючи ковтають те, що нав’язують соціальні мережі. Саме тому так важливо навчити мислити критично, відділити істину від брехні.

Інтеграція може допомогти навчити оцінювати надійність джерел інформації. Ставити запитання, без яких пошук не такий ефективний. Аналізувати проблемні питання та шукати різні способи розв’язати задачу. Висловлювати власну думку, а не тільки відтворювати прочитане. Не менш важливо вміти її аргументувати. Пов’язувати вивчене з реальним життям.

Інтеграція дозволяє розглянути проблему різних поглядів, порівняти відмінності та знайти правильну відповідь. Тільки так рішення буде обґрунтованим.

Дяльнісний підхід

На допомогу приходить також діяльнісний підхід. Ще одна умова ефективного навчання.

Саме він стосується активних методів навчання. Школа повинна навчити не просто  безкомпромісно погоджуватися з усім, що в підручнику, а шукати докази. Саме учні та учениці надалі розвиватимуть необхідні навички та самостійно будуть шукати інформацію. Уже зі школи потрібно вміти це робити.

Молодші школярі вчаться розмірковувати, пропонувати різні рішення, не боятися помилитися.

Ми завжди перебуваємо в колективі, постійно взаємодіємо з іншими, не обійтися без вміння вислухати та заналізувати думку друга чи опонента. Розуміння того, завдяки чому спільна праця буде більш продуктивною, дозволить взаємодіяти якісно.

Саме діяти, а не чекати, доки все розжують.

ШКОЛА 977 сприяє впровадженню інтегрованого навчання, проєктних курсів та підтримує ідею розвивати критичне мислення й творчість.

Діти допитливі та прагнуть пізнавати нове. Творчість на першому місці.  Оригінальність залишається цінністю. Школа не має права вбивати це в них.

Вчитель зараз  – вдумливий помічник, який скеровує та допомагає відсортувати інформацію, але не нав’язує.

Критичному мисленню сприяють питання. Складні й обдумані та навіть елементарні навідні. Мислення формується у дискусіях, обговореннях. Коли відбувається активний процес.

 Як твердить китайська приказка: “Той, хто запитує почувається дурнем п’ять хвилин, а той, хто не робить цього – дурень усе життя”. Тож розширюймо наш світогляд, не біймося діяти, шукати й запитувати.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Автор: Софія
Навчайтеся онлайн самостійно або з учителем у реальному часі за матеріалами нашої школи комфортно, доступно, творчо

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читайте також