ВАРТІСТЬ

Екстерн Екстерн Учень
(Слухач)
Учень
Преміальний пакет
Документальне оформлення партнерські школи: повний супровід від Школи 977 для кожного з варіантів
сімейна,екстернатна форма дистанційна, сімейна, екстернатна форма дистанційна, сімейна, екстернатна форма дистанційна, сімейна, екстернатна форма школа яку ви обрали школа “Дельфін” м.Вінниця
сплачується на рахунок партнера
школа “Оптима” м.Київ
сплачується на рахунок партнера
1 кл Оплата за рік навчання 900 1200 2500 безоплатно один платіж на рік
4000 грн.
один платіж на рік 4500 грн.
2 – 4 кл 900 1500 3000
5 – 6 кл Оплата за рік навчання 1100 1800 3200 безоплатно один платіж на рік 5000 грн. один платіж на рік 6500 грн.
7 – 8 кл 1100 2200 4000 один платіж на рік 6000 грн. для 9 та 11 кл. виїзд у Вінницю. на ДПА і ЗНО 6500 грн. для 9 та 11 кл. 3000 грн. на ДПА і ЗНО без виїзду до Київа
9 – 11 кл 1100 2600 4400
атестат державного зразка атестат державного зразка атестат державного зразка атестат державного зразка атестат державного зразка від вашої державної школи атестат державного зразка від вашої державної школи атестат державного зразка від вашої державної школи
онлайн-уроки за розкладом з педагогами При оформленні у партнера оплата за травень
в Школі 977 не сплачується
При оформленні у партнера оплата за травень
в Школі 977 не сплачується
При оформленні у партнера оплата за травень
в Школі 977 не сплачується
Немає перевірки поточних завдань Обмежена перевірка практики і тестувань Повна перевірка практики і тестувань Повна перевірка практики і тестувань семестрові контрольні здаєте в школі, яку ви обрали. перевірочні контрольні 1-4 рази на рік. семестрові контрольні онлайн
2 рази на рік
Оцінювання онлайн раз на чверть Оцінювання онлайн раз на чверть Оцінювання онлайн на базі поточних результатів Оцінювання онлайн на базі поточних результатів Ми до них вас на 100% підготуємо. Ми до них вас на 100% підготуємо. Ми до них вас на 100% підготуємо.
вільний графік навчання вільний графік навчання адаптивний графік навчання адаптивний графік навчання Репетитори вам не потрібні Репетитори вам не потрібні Репетитори вам не потрібні
чат з вчителями та однокласниками чат з вчителями та однокласниками чат з вчителями та однокласниками
Куратор Кураторський супровід учня Кураторський супровід учня Персональний супровід учня
Обов’язкове навчальне навантаження та додаткові предмети на вибір учня
– – – –
предмети за програмою міносвіти
Обов’язкове навчальне навантаження та додаткові предмети на вибір учня
– – – –
предмети за програмою міносвіти
Обов’язкове навчальне навантаження та додаткові предмети на вибір учня
– – – –
предмети за програмою міносвіти
Обов’язкове навчальне навантаження та додаткові предмети на вибір учня
– – – –
предмети за програмою міносвіти

Хто може навчатися за екстернатною формою навчання:

Екстернат організовується для осіб, які:

 1. із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
 2. не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
 3. є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
 4. є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
 5. прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
 6. самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
 7. бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
 8. засуджені до довічного позбавлення волі.

2. Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації;

лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у підпунктах 5-7 пункту 1 цього розділу).

Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Особи, зазначені у підпунктах 2, 6 пункту 1 цього розділу, зазначають у заяві навчальні предмети, з яких необхідно пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.

4. Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації, здійснюється після оцінювання її рівня навчальних досягнень. Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі – протокол оцінювання).

5. Для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 1 цього розділу, екстернат організовується в поєднанні з денною або іншою інституційною формою здобуття освіти (без зарахування на екстернат) на підставі особистої заяви одного з батьків чи повнолітнього здобувача освіти за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Індивідуальний навчальний план у такому разі розробляється на основі освітньої програми закладу освіти.

Проведення річного оцінювання та/або атестації екстернів здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4 цього розділу.

6. Оцінювання навчальних досягнень екстернів (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.

За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета.

Результати оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас (річне оцінювання) оформлюються протоколом оцінювання.

Особи, які здобувають освіту екстерном на підставах, зазначених у підпунктах 5-7 пункту 1 цього розділу, продовжують навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.

У разі встановлення у таких здобувачів освіти початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини або базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти, вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

7. Для здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, проводиться завершальне (підсумкове) оцінювання з усіх навчальних предметів інваріантної частини навчального плану освітньої програми.

Навчальний час для проведення завершального (підсумкового) оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 2 навчальні години.

8. Оцінювання екстернів проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Оцінювання навчальних досягнень осіб, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, може здійснюватися протягом усього навчального року.

Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.

9. Екстерни, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту проходять річне або завершальне (підсумкове) оцінювання та атестацію.

10. Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти, можуть пройти атестацію за рівень базової середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень (крім навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Історія: Україна і світ», «Географія», «Громадянська освіта», «Правознавство», «Основи правознавства», «Захист Вітчизни»). У такому разі екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової середньої освіти за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень базової середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації.

Хто може навчатися за сімейною формою навчання:

 1. Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.
 2. Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.
 3. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки.
 4. Для спостереження за навчальним поступом здобувачів освіти батьки можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються навчальні досягнення.
 5. Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестацію.